Thứ Hai, ngày 09 tháng 4 năm 2012

Cách điệu phong cảnh 3.Đường diềm

Hình tròn- hình tam giác.
Không có nhận xét nào: