Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Cách điệu phong cảnh- 1.

                                                                  Họa sĩ  Gia Bảo

                                                     Tài liệu  tham khảo- NXB Mỹ thuật.


Không có nhận xét nào: