Thứ Tư, ngày 02 tháng 5 năm 2012

Tranh phong cảnh : Bột màu.

Nguồn : mythuatvietnam.info


Không có nhận xét nào: