Thứ Hai, ngày 01 tháng 10 năm 2012

Trang trí hình tròn, vuông, tam giác họa tiết chim cò.



















Không có nhận xét nào: