Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

CHÂN VÀ CÁNH - Nguyễn Trọng Tạo


Gió không có cánh 
Mà gió bay nhanh 
Xe không có chân 
Mà xe chạy miết 

Cái ghế buồn thiệt 
Bốn chân ngồi lì 
Cánh cửa mở khép 
Bao giờ bay đi?...