Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Tranh dùng cho mầm non 2.NGHỀ  NGHIỆP:


Đầu bếp.

Đồ dùng của đầu bếp.


Bác sĩ.


Ca sĩ.


Nông dân.


Thợ xây.


Cô giáo.


Bộ đội.Cảnh sát giao thông.
Đăng nhận xét