Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Mẫu trang trí lớp học mầm non.


Tải xuống :
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v10.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v11.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v12.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v13.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v14.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v15.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v17.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v18.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v19.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v20.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v21.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v6.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v7.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v8.jpg
                       -http://app.s2u.vn/phamhoan/v9.jpg


3 nhận xét:

Đỗ Tuyết Hiếu nói...

em rất cảm ơn ad nhiều.. tình cờ tìm được web này, em đang rất cần. hiện là sinh viên sư phạm mầm non năm cuối, ad đăng nhiều bức tranh mà theo thứ tự nội dung câu truyện á, giống như truyện " qua đường" . em vừa tải về làm tư liệu.xin cảm ơn ad nhìu.. ad làm nhìu tranh đẹp nhé!!

Nặc danh nói...

em rất cảm ơn ad nhiều.. tình cờ tìm được web này, em đang rất cần. hiện là sinh viên sư phạm mầm non năm cuối, ad đăng nhiều bức tranh mà theo thứ tự nội dung câu truyện á, giống như truyện " qua đường" . em vừa tải về làm tư liệu.xin cảm ơn ad nhìu.. ad làm nhìu tranh đẹp nhé!!

Đỗ Tuyết Hiếu nói...

em rất cảm ơn ad nhiều.. tình cờ tìm được web này, em đang rất cần. hiện là sinh viên sư phạm mầm non năm cuối, ad đăng nhiều bức tranh mà theo thứ tự nội dung câu truyện á, giống như truyện " qua đường" . em vừa tải về làm tư liệu.xin cảm ơn ad nhìu.. ad làm nhìu tranh đẹp nhé!!