Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Mẫu trang trí góc sinh hoạt trong lớp mầm non.

GÓC VUI CHƠI
GÓC XÂY DỰNG
GÓC THIÊN NHIÊN


GÓC ÂM NHẠC


GÓC ẨM  THỰC
GÓC TOÁN HỌC

GÓC THIÊN NHIÊN


GÓC TRÒ CHƠI DÂN GIAN


GÓC PHÂN VAI


GÓC VĂN HỌC


Đăng nhận xét